O NAMA

Ava Pharm d.o.o. je farmaceutska kompanija osnovana u Bijeljini decembra 2020. godine.

Odgovoran rad, kontinuiran rast i prosperitet, osigurani kroz kvalitetnu uslugu i partnerske odnose sa našim kupcima i dobavljačima, predstavljaju naš glavni put koji planiramo ići u godinama koje su ispred nas. Ono što čini ovu kompaniju uspješnom je efikasan tim zaposlenih, sposobnih da se nose sa svakodnevnim izazovima poslovanja.

Ava Pharm je kompanija u brzom razvoju koja na budućnost gleda kao na mogućnost za uspjeh, koji će se ogledati kroz zadovoljstvo naših kupaca, partnera, zaposlenih, vlasnika i cjelokupnog društva.

Područje poslovanja kompanije Ava Pharm je kompletna podrška partnerskim kompanijama, polazeći od usluga zastupanja, uvoza, konsignacije i veleprodajne distribucije lijekova, medicinskih sredstava i dodataka ishrani veledrogerijama i krajnjim korisnicima u Bosni i Hercegovini i državama regiona, kao i usluge promocije i marketinga. 

Danas je Ava Pharm d.o.o. uvoznik, ekskluzivni zastupnik i distributer dijetetskih suplemenata vrhunskog kvaliteta beogradske firme Div Lek d.o.o. kao i ostalih prozvoda iz njihovog bogatog asortimana.

Ava Pharm snabdjeva apotekarske ustanove, privatne apoteke, bolnice, kao i veletrgovinske firme, 

sa ciljem ostvarivanja kontrole nad prometom svojih farmaceutskih proizvoda, kao i radi obezbjeđenja raspoloživosti kompletnog portfolia na cijelom tržištu.

MISIJA

Misija Ava Pharm-a je zadovoljstvo partnera, kupaca i zaposlenih, kroz kontinuirano snabdijevanje tržišta kvalitetnim i inovativnim farmaceutskim proizvodima iz svoje ponude. Staramo se da naši farmaceutski proizvodi budu u pravo vrijeme i na pravom mjestu, a sve to radi omogućavanja njihove dostuposti krajnjim korisnicima, kojima su dati preparati neophodni za očuvanja i unapređenje zdravlja, kao i unapređenje kvaliteta njihovog života.

Sa misijom da postanemo regionalni lideri u svom poslu, organizujemo promocije, seminare i okupljanja ljudi iz struke na kojima razmenjujemo saznanja i iskustva.

VIZIJA

Prije svega, zdravlje je bogatstvo. Svjesnost o tome određuje naše djelovanje. Naša vizija je da Ava Pharm bude prepoznatljiv na tržištu po specifičnom programu visoko kvalitetnih farmaceutskih proizvoda, sa reputacijom kompanije koja se izdvaja stručnošću, proaktivnošću, odgovornošću i kvalitetom i koja u svakom momentu može da odgovori zahtjevima tržišta.

Ava Pharm d.o.o. u svom poslovanju nastoji da u potpunosti ispuni zahtjeve standarda kvaliteta za medicinske proizvode za humanu upotrebu, uključujući zahtjeve Dobre prakse u proizvodnji i Dobre prakse u distribuciji medicinskih proizvoda.